Såg Parsifal och läser Staten

På morgonen har jag läst i Platons Staten. Det är gammalt och kan tyckas självklart, men det känns spännande att läsa om en stats uppbyggnad och tillkomst.
"Den stat, började jag, uppstår enligt min tanke därigenom att, ingen av oss människor är sig själv nog. Var och en har behov av andra. Eller kan du tänka dig någon annan anledning till att en stat uppstår?"
image54
Kristina på Time Square

Nu skall jag gå och lyssna på Parsifal, en 5.45 timmar lång opera av Richard Wagner.
Allmänt | |
Upp