Everybody´s in show biz

En solig men kylig dag. Sitter ute och skriver och fryser om näsan. Var ute i förrådet och hittade den gamla Kinksskivan "Everybody is in show biz" från 1972. 
  Jag tror "Everybody is in show biz" inte fick så bra kritik, men jag tycker dubbelskivan är helt okej. Ena skivan var live och den andra studio. Jag tycker aldrig Kinks gjorde något dåligt egentligen.

"Varför skulle vi ha så förskräckligt brått med att lyckas, och varför kasta oss in i sådana förtvivlade företag? Om en person inte håller samma takt som följeslagarna, beror det kanske på att han lyssnar på en annan trumma. Låt honom gå efter den musik han urskiljer, om den är än så långsam eller långt borta. Det är av ingen vikt, om vi mogna så fort som ett äppleträd eller som en ek. Skall jag hoppa över våren för att nå sommaren? Om den tingens ordning, för vilken vi danats, ännu icke är inne, vilket värde skulle då någon verklighet vilkensomhelst ha, som vi försökte sätta i stället? Vi vilja icke lida skeppsbrott på meningslösa realiteter." (Henry David Thoreau - Skogsliv vid Walden (1957), s. 415)

"Hur vardagligt än ditt liv är, möt det och lev det; spring inte undan för det och kasta inte öknamn efter det! Det är inte så dåligt som du själv. Det förefaller fattigast när du är som rikast. Den, som letar efter fel, skall finna något att anmärka på till och med i paradiset. Även i ett fattighus kan du kanske uppleva några angenäma, eggande och storslagna stunder. Solnedgången reflekteras mot fönstren på fattighuset lika väl som mot den rikes rutor; framför båda dörrarna smälter snön samtidigt om våren." (Henry David Thoreau - Skogsliv vid Walden (1957), s. 418)

torne träsk
Kristina fotograferar mig vid Torne Träsk 1999


Kinks - Celluoid Heroes
Musik | |
#1 - - Gösta Lindborg:

Vilker fantastiskt citat du hittat med passande bild till.

Kinks står för sig själv (även om jag inte hört denna låten).

Upp