Träning är bra

Det var frost på marken när jag cyklade till stationen.

Hade möte med avdelningen på morgonen. Talade om övergång till RFID och Dewey klassifikationssystem. A i SAB klassifikationssystem blir 000 Dewey, men det asäger ju inte så mycket mer än att klassningen av boken blir annorlunda.

-Jag älskar Excel, jag har massvis med Exceldokument. Jag använde Excel när jag skannade foton, sa min kollega på periodika.

På tåget läste jag några sidor i "Hemsöborna". Strindberg har en härlig rytm i språket.

Jag nästan tvingade mig till träningen när jag kom till Alingsås. Jag var lite less på träning.

-Gosse, du vet ju att du mår bra efter träningen. tänk positivt. Hur skulle du se ut om du inte tränade? Som en sparris.

När jag kom hem låg filmen Coco Chanel & Igor Stravinskij i posten. Har sett ett utdrag ur film. Jag har sbvårt att publiken kunde bli så upprörd över Stravinskijs ballett Våroffer. Det var ju en skandal utan dess like när den hade premiär i Paris.
Gymmet | |
Upp