Att studera Kapitalet

Högtryck och sol. Gick och fick och fick en spruta mot influensavaccin. Tror sjuksystern kom från Kina. Det gick ganska fort. Kom före en gubbe som skulle få en massa undersökningar utöver influensavaccin. Vid hållplatsen Valand ropade några parkbänksalkoholister åt varandra. De verkade ha roligt.


På jobbet fortsätter jag att gallra. Fick tag på Mats Dahlkvists gamla bok från 1978 "Att studera Kapitalet. Första boken kommentar och studiehandledning". Bläddrar lite i den och det står en del intressanta saker med tanke på vad vi vet idag. Deprimerande att läsa hur synen på företeelser historien ändras. Skall snart börja läsa boken "Stalins sista brott".


"Socialismen innebär på ett konkret sätt möjligheten till en anständig levnadsnivå för människorna på jorden. För Tredje världens invånare är jämförelsen mellan Indiens och Kinas utveckling kanske den mest slående. Socialismen bryter upp den snedvridning som kolonialismen och imperialismen skapat mellan I-länder och U-länder. Den innebär att produktion för profit ersätts av produktion för behov. Den demokratiska planekonomin utgör en möjlighet till fred och harmoniskt framåtskridande. Kapitalismen innebär med nödvändighet kriser, krig och förstörelse av mänskliga och materiella världen." (Att studera Kapitalet av Mats Dahlkvist s. 19)


"Kapitalismen blir till en levande motsägelse. Den kämpar för att komma undan sitt öde. Den söker utpressa mer profit ur lönearbetarna, vilket bara stärker deras organisation och motståndskraft. Den försöker ytterligare förnya teknologin och och utvidga produktionen, vilket leder till överkapacitet och svårigheter med avsättningen (eftersom profiterna inte räcker till nyanläggningar i de andra branscher som skall suga upp alla de nyproducerade varorna). Liksom i tragedierna från antikens Grekland, kommer huvudpersonen närmare sitt öde i just de handlingar där han tror sig kunna undvika det." (Att studera Kapitalet av Mats Dahlkvist s. 29)

Varför gick allt snett? Tja, säg det? Gud gav sig själv skägg först. Makt berusar och så vidare.

Bibliotek | | Kommentera |

If you have no point use powerpoint

Körde och bytte däck på morgonen. Det var kålmörkt ute. Vid Hemvägen var det vid lång kö. Jag försökte köra om för att ta en mindre väg. Efter ungefär 50 meter såg jag en långtradare som höll på att backa och täckte vägen. När jag tänkte köra in i en lucka var en bil där och snabbt täckte igen den lilla öppningen. Jag fick backa hela vägen tillbaks och ställa mig sist i kön. (Tänkte på när jag körde buss vill Lilla Varholmen i början på 80-talet förr när det var en smal väg. Det var kilometerlånga köer och passagerarna ropade i kör "kör om, kör om, kör om". Minns att jag blev oerhört stressad då.) Till slut kom jag i alla fall fram till Däckarna. De var surmulna som vanligt.


Tror det var fler lärare och forskare på tåget som skulle till jobbet så här en timme senare än vanligt. Jag såg en rödskäggig ung man som studerade overheadblad. Såg att det stod "Valuing the options" på ett overheadblad. Det har väl något med sktier och optioner att göra.

"Example of valuing cut options X=52", stod det på ett annat blad.

Han hade vit jacka och runda glasögon studerade intensivt sina overheadblad. Han hade en svart väska som det stod Ekonomiska högskolan på.
Pendling | | Kommentera |

Däckbytardag

Det känns lite konstigt att byta arbete. Ett väl fungerande bibliotek läggs ner. Böckerna skingras från biblioteket där jag jobbar nu sprids till olika privata institutioner eller slängs. Det nya biblioteket blir ett studietorg med bara referensböcker och en samling ibero-amerikanska böcker. Böckerna skall beställas med bil som körs genom staden från filosofiska fakulteten. Studenterna skall trängas i ett redan överfulltbibliotek som kallas KTB. Handelshögskolestudenterna och filosofiska fakulteten har var sitt stora bibliotek. Studenter som läser till samhällsvetare, det vill säga statsvetare, journalister, psykologer med flera får studietorg. Studenterna är förlorarna. Forskarna har böckerna på sina rum.
   Allt detta görs för att ingen vill bekosta personal, människor kostar. Institutionerna som kom till när det var goda tider har det fortfarande bra, men nu skall det sparas på allt.

Nu skall jag ut i mörkret och byta till vinterdäck.
  
Bibliotek | | Kommentera |
Upp