Att studera Kapitalet

Högtryck och sol. Gick och fick och fick en spruta mot influensavaccin. Tror sjuksystern kom från Kina. Det gick ganska fort. Kom före en gubbe som skulle få en massa undersökningar utöver influensavaccin. Vid hållplatsen Valand ropade några parkbänksalkoholister åt varandra. De verkade ha roligt.


På jobbet fortsätter jag att gallra. Fick tag på Mats Dahlkvists gamla bok från 1978 "Att studera Kapitalet. Första boken kommentar och studiehandledning". Bläddrar lite i den och det står en del intressanta saker med tanke på vad vi vet idag. Deprimerande att läsa hur synen på företeelser historien ändras. Skall snart börja läsa boken "Stalins sista brott".


"Socialismen innebär på ett konkret sätt möjligheten till en anständig levnadsnivå för människorna på jorden. För Tredje världens invånare är jämförelsen mellan Indiens och Kinas utveckling kanske den mest slående. Socialismen bryter upp den snedvridning som kolonialismen och imperialismen skapat mellan I-länder och U-länder. Den innebär att produktion för profit ersätts av produktion för behov. Den demokratiska planekonomin utgör en möjlighet till fred och harmoniskt framåtskridande. Kapitalismen innebär med nödvändighet kriser, krig och förstörelse av mänskliga och materiella världen." (Att studera Kapitalet av Mats Dahlkvist s. 19)


"Kapitalismen blir till en levande motsägelse. Den kämpar för att komma undan sitt öde. Den söker utpressa mer profit ur lönearbetarna, vilket bara stärker deras organisation och motståndskraft. Den försöker ytterligare förnya teknologin och och utvidga produktionen, vilket leder till överkapacitet och svårigheter med avsättningen (eftersom profiterna inte räcker till nyanläggningar i de andra branscher som skall suga upp alla de nyproducerade varorna). Liksom i tragedierna från antikens Grekland, kommer huvudpersonen närmare sitt öde i just de handlingar där han tror sig kunna undvika det." (Att studera Kapitalet av Mats Dahlkvist s. 29)

Varför gick allt snett? Tja, säg det? Gud gav sig själv skägg först. Makt berusar och så vidare.

Bibliotek | | Kommentera |
Upp