Skriver om Kristina

En studentvakt sade en gång ”att jag skriver fint om Kristina” i bloggen. Hade inte tänkt på det, men det är väldigt smickrande om det är så.

kristina
Kristina ser på Kapybaror på Bahamas


"Kärleken har som kännetecken, som den skarpsinnige kan iakttaga och den kloke kan upptäcka. Det första av dem är det ihärdiga betraktandet – ögat är själens vidöppna port, som låter dess hemligheter utforskas, som låter dess innersta tankar komma till uttryck som gör dess fördolada egenskaper synliga." (Ibn Hazm, Om kärlekens kännetecken ur Essyer s. 26.)

Och sedan om du nämner namnet ofta så tänker du på något som personen gjort eller sagt. Det är som i en bok om något upprepas är det något viktigt.

 

 

Familjen | |
Upp